در یک طبقه بندی کلی علم اقتصاد را به دو شاخه اصلی طبقه بندی می کنند، اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. این درس مربوط به اولین جلسه آموزش حضوری درس اقتصاد خرد در دانشگاه MIT  می باشد که توسط مرکز آموزش مجازی صنعتی بصورت آموزش مجازی تولید و ارائه گردیده است. استاد در جلسه حضوری از هیچگونه وسایل کمک آموزشی استفاده نکرده و تنها مطالب مورد نظرش را روی تخته سیاه یادداشت می کرده است. فایل پاورپوینت و عکس ها و متن هایی را که ملاحظه می کنید توسط مرکز آموزش مجازی صنعتی تهیه شده اند. به نظر ما محتوای آموزش حضوری اگر در قالب آموزش مجازی تهیه شود می تواند بهتر درک شده و در ذهن فراگیر ماندگارتر باشد.