دین مبین اسلام غیر از مذاهب رسمی شناخته شده، از سوی یک فرقه به نام وهابیت نیز به جهان معرفی شده که این فرقه به علت برخورداری از سرمایه های نفتی عربستان و حمایت دول غربی بسرعت خود را در افکار جهانیان مطرح نموده است. بر هر مسلمان و خصوصاً شیعه اهل بیت ع لازم است شناخت کافی نسبت به افکار این فرقه و شبهات آنها در مورد عقاید شیعه بدست آورد. استاد بزرگوار آقای دکتر محمد اسدی گرمارودی در چند جلسه برای دانشجویان مقیم امریکا ضمن تشریح تاریخچه شکل گیری این فرقه و افکار بنیانگذار آن، بطور علمی و تحلیلی عقاید آنان را مورد نقد و بررسی قرار داده است. نوار صوتی این جلسات توسط مرکز آموزش مجازی صنعتی بصورت دروس آموزش مجازی تبدیل و هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. اعتقاد ما بر این است که تبدیل نوارهای صوتی سخنرانی استاد به دروس مجازی می تواند باعث ماندگاری بیشتر مطالب در یاد و حافظه فراگیران شود.