بر اساس ضوابط وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور پروانه تحقیق و توسعه برای واحدهای R&D شرکت ها، منوط به طی دوره آموزش تکمیلی تحقیق و توسعه (R&D) است. بر این اساس سازمان جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با همکاری مرکز آموزش مجازی صنعتی دوره آموزش مجازی تکمیلی تحقیق و توسعه (R&D) را طراحی و از طریق سیستم مدیریت یادگیری (LMS) در اختیار مدیران و کارشناسان واحد R&D شرکت ها و سازمانها قرار داده است. از اهداف ارائه این آموزش مجازی می توان به محتوای تعاملی (Interactive) با کیفیت یکنواخت برای همه، عدم ترک محل کار و آموزش در هر مکان و هر زمان و روی همه وسایل کامپیوتر و موبایل و تبلت، تکرار پذیری آموزش، کمترین هزینه و زمان برای آموزش و امکان کنترل کامل محتوا توسط مرکز پژوهش، توسعه فن آوری و صنایع نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. این دوره ترکیبی  Blended از 5 درس مجازی و یک روز آموزش حضوری جهت جمع بندی و پاسخگویی به سؤالات و بحث جمعی پیرامون مفاهیم و برگزاری آزمون تشکیل می شود.