این دوره برای مدیران و کارشناسان واحدهای تولیدی و صنعتی طراحی شده است تا با اصول تولید ناب و ابزارهای پیاده سازی این سیستم آشنا شوند. بطور کلی از اوایل قرن بیستم که هنری فورد روش تولید انبوه را به جهان معرفی کرد، تا دهه 1980 هیچ روش دیگری که بتواند جایگزین آن شود ابداع نشده بود. در این زمان شرکت تویوتا حاصل 30 سال تلاش خود را در طراحی یک سیستم تولید، به جهان عرضه کرد که اساتید دانشگاه MIT آن را تولید ناب نامیدند که موضوع این دوره است. این دوره از 5 درس تشکیل شده است.

پیش نیاز دوره: دوره جهان بینی صنعتی، دوره سیستم های تولید، دوره برنامه ریزی MRP